Anderhalve meter overbruggen

COVID-19 vereist van iedereen dat we ons –in ieder geval voorlopig– aanpassen aan nieuwe, beperkende omstandigheden. 

Wereldwijd worden we uitgedaagd na te denken over andere vormen van interactie, waarbij fysieke ontmoetingen voorlopig maar beperkt mogelijk zijn. Maar ironisch genoeg leidt deze verplichte fysieke afstand er óók toe dat sommige contacten in onze omgeving juist dichter bij ons komen te staan, zoals de buurt waarin we wonen. 

BuurtPeil kan buurtbewoners en gemeenten juist nú een verbindend instrument geven. Door met buurtbewoners een ontwikkelagenda op te stellen kan BuurtPeil via digitale participatie fysieke afstanden overbruggen. Dit vereist wel dat burgers in deze periode aandacht hebben voor hun directe leefomgeving. En juist dát valt nu op!

In de WhatsApp-groep van onze buurt werden nog nooit zoveel initiatieven gestart. Al deze nieuwe ideeën en acties voor de buurt, en het groepsgevoel dat ze opleveren, inspireren, omdat ze breken met het ‘mainstream’ beeld van individualisering, waarin we allemaal op ons eigen eiland wonen, en niet geïnteresseerd zijn in de wereld om ons heen.

Diezelfde WhatsApp-groep toont ook aan dat burgers zich sneller, eenvoudiger en op een grotere schaal kunnen organiseren, zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Een belangrijke nuance is natuurlijk wel, dat aan het meenemen van een extra pak wc-papier voor de buurvrouw geen complexe besluitvorming van de groep voorafgaat. 

In WhatsApp raak je al snel het overzicht kwijt als het moeilijker wordt dan dat. BuurtPeil biedt uitkomst voor complexere groepsbeslissingen, door de ambities van alle buurtbewoners te bundelen en te delen. Zo wordt inzichtelijk waar gedeelde behoeften en energie liggen, zodat inwoners met hun eigen ideeën aan de slag kunnen!

Dus vertegenwoordigt u een buurt, wijk of dorp en wilt u de beperkingen van 1,5 meter afstand overbruggen? Of bent u publieksprofessional bij een gemeente die werk wil maken van burgerparticipatie? Laten we vrijblijvend een afspraak maken, en bekijken in welke vorm BuurtPeil kan bijdragen aan het bereiken van uw ambities.

%d bloggers liken dit: