Home 2

Hoe verbeteren we samen de buurt?

Verbind buurtbewoners die
kunnen en willen veranderen.

Haal alle energie en ideeën voor positieve veranderingen uit een buurt naar boven. Verbind inwoners met vergelijkbare ideeën, zodat ze die samen kunnen oppakken. Samen bouwen aan hun eigen ideeën leidt tot meer eigenaarschap in de buurt. Geef de bewoners de ruimte om samen hun eigen route vorm te geven.

Zo worden ze niet gedwongen te veranderen, maar zíjn ze de verandering.


Voor wie is BuurtPeil?

  • Voor gemeenten die hun inwoners écht actief willen betrekken bij het opstellen van hun omgevingsvisie of hun plannen voor de warmtetransitie.
  • Voor dorpsplatformen en wijkraden die hun dorpsontwikkelplan van 10 jaar geleden (nieuw) leven willen inblazen. Om er nu echt iets mee te gaan doen…
  • Voor initiatiefnemers / projectontwikkelaars die onder de omgevingswet moeten kunnen aantonen dat de omwonenden zijn betrokken in ruimtelijke plannen
  • Voor (sport)verenigingen die nastreven dat de vereniging weer ’van ons allemaal’ wordt: een club met een gezamenlijk doel, gedragen door actieve vrijwilligers.

Cases

Ieder BuurtPeil-traject is maatwerk. De inrichting van het platform hangt af van de vraagstelling en de wensen van de klant. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Case 1

Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek

Opdrachtgever:
Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek
(dorpsplatform)

Beschrijving
In Kootwijkerbroek wordt met BuurtPeil de dorpsvisie uit 2014 herijkt. Met input van Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek, de Ondernemersvereniging, de werkgroep Duurzaam Kootwijkerbroek en de gemeente Barneveld is een uniek BuurtPeil-platform opgezet. Het accent ligt hier op het ophalen van nieuwe ideeën onder de inwoners.

Case 2

Zonnepark
Millingse Zon

Opdrachtgever:
Burgers Geven Energie
(ontwikkelaar)

Beschrijving
In Millingen aan de Rijn is een zonnepark voorzien. Dit biedt straks ruimte aan zo’n 15.000 zonnepanelen, goed voor de duurzame stroomvoorziening van 1.300 huizen. Maar er is méér dan dit technische verhaal. Het park biedt ook kansen voor het dorp en haar inwoners. Die kansen zijn met BuurtPeil onder alle Millingenaren verkend.


Case 3

Ontmoetingsplein in Duiven-West

Opdrachtgever:
Spectrum, partner met elan
(adviesbureau)

Beschrijving
Hoe betrek je 3.500 bewoners actief bij de ontwikkeling van een ontmoetingsplein in de wijk? Hoe zorg je dat deze ruimtelijke ontwikkeling optimaal aansluit bij de behoeften van de mensen in de wijk?

Samen met Spectrum en 1Stroom ondersteunt BuurtPeil de Wijkraad Duiven-West in deze ambitie.

Op BuurtPeil kan iedere inwoner van Duiven-West met een inlogcode reageren op een concept-ontwerp. Nieuwe ideeën uit de wijk worden toegevoegd, en de belangrijkste elementen uit het ontwerp komen naar boven.


Case 4

ClubPeil-pilot
met KNLTB

Opdrachtgever:
KNLTB
(sportbond)

Beschrijving
Naast BuurtPeil is er ook ClubPeil. Vergelijkbare aanpak, andere omgeving.

KNLTB en 3 tennisverenigingen doen sinds november 2020 samen met ClubPeil een pilot. De 3 verenigingsbesturen maken in deze pilot samen met hun leden de vertaalslag van hun visie naar een concreet actieplan. Zo ontstaat een plan van de leden, voor de leden, door de leden. Dat begint met de vraag aan ieder lid: “wat denk jij dat de club nodig heeft?”

Voor iedere sportvereniging wordt een eigen unieke ClubPeil-website ingericht, waarop ieder lid kan inloggen. Tennisclub Munstergeleen is daarvan een mooi voorbeeld.


Waarom buurtbewoners verbinden?

Omdat de buurt het toneel is voor veel maatschappelijke veranderingen. Maar het betrekken van buurtbewoners blijkt lastig.

Oplossingen voor (mondiale) problemen, zoals de energietransitie, worden steeds vaker op ‘buurtniveau’ gezocht. Maar de betrokkenheid en zelforganisatie in de buurt zijn afgenomen. Bewoners zijn aan de andere kant beter geïnformeerd dan ooit, en verwachten mee te kunnen praten over hun buurt.

Succesvolle veranderingen in de buurt bereik je daarom niet met rapporten.

Centraal bedachte oplossingen ‘uitrollen’ in een buurt die daarin onvoldoende betrokken is, leidt tot apathie of zelfs weerstand. Bij onvoldoende lokaal eigenaarschap, draagvlak en organisatievermogen gebeurt er uiteindelijk niets, en komt een plan niet tot uitvoering.

Een andere aanpak is nodig. Een aanpak waarin deelnemen eenvoudig en leuk is.

Leg uit wát bereikt moet worden en waarom dat belangrijk is. Haal alle meningen, ambities en ideeën om het doel te bereiken naar boven. Laat zien voor welke ideeën binnen de gemeenschap energie aanwezig is. Organiseer die energie en ga samen aan de slag!

Hoe we dat doen: de aanpak

BuurtPeil maakt gebruik van een online platform, als ‘kapstok’ onder een bredere aanpak die is opgedeeld in twee fasen.

Fase 1: Vraagstuk ontrafelen en concretiseren

Vóórdat inwoners toegang krijgen tot het online platform wordt het vraagstuk met de klant uiteengerafeld en geconcretiseerd. Dat gebeurt via een aantal werksessies of interviews. De buurt betrekken bij een brede vraag als “wat wilt u graag anders zien?” werkt namelijk niet. Het inkaderen van die vraag, en het aanreiken van suggesties, is net zo belangrijk als het bieden van ruimte aan de inwoners om zelf met eigen ideeën te komen.

Fase 2: Inwoners toegang geven tot het online platform

Via een brief of e-mail ontvangt iedere bewoners een unieke code om in te loggen op het online platform. Het resultaat van fase 1 geeft inwoners een noodzakelijk kader en inspiratie om hun eigen ideeën toe te voegen aan het platform.

  1. Waar ‘staat’ de buurt nu volgens de bewoners? Wat gaat goed, en wat kan beter?
  2. Wat willen we bereiken? Achterhaal welke doelen belangrijk zijn voor de buurt;
  3. Wat gaan we doen? Laat de buurtbewoners hun eigen concrete ideeën delen;
  4. Bundel alle doelen en ideeën en laat zien welke voor de hele buurt belangrijk zijn;
Over ons

BuurtPeil is een procesaanpak en online platform ontwikkeld door adviesbureau Factor 80/20.

Factor 80/20 ondersteunt bedrijven en instellingen met advies en projectleiding op het gebied van besluitvormingsprocessen.

Meer over ons

Neem contact op

[email protected]
+31 6 51540079

Copyright 2020 – Factor 80/20