Home 2

Hoe krijg je een buurt in beweging?

Door het verbinden van buurtbewoners die kunnen en willen veranderen.

Haal alle energie, ambities en ideeën voor positieve veranderingen uit een buurt naar boven. Verbind inwoners met dezelfde ambities, zodat ze samen hun ideeën kunnen realiseren. Door ze samen te laten bouwen aan hun eigen ideeën ontstaat meer eigenaarschap en meer verbondenheid in de buurt. Geef de bewoners de ruimte om samen hun eigen route vorm te geven naar ‘een stip op de horizon’.

Zo worden ze niet gedwongen te veranderen, maar zíjn ze de verandering.


Waarom de buurt in beweging brengen?

Omdat de buurt het toneel is voor veel maatschappelijke veranderingen. Maar het betrekken van ‘de acteurs’ blijkt lastig.

Oplossingen voor (mondiale) problemen, zoals de energietransitie, worden steeds vaker op ‘buurtniveau’ gezocht. Maar de betrokkenheid en zelforganisatie in de buurt zijn afgenomen door lossere verbanden. Bewoners zijn aan de andere kant beter geïnformeerd dan ooit, en verwachten mee te kunnen praten over hun buurt.

Succesvolle veranderingen in de buurt bereik je daarom niet met rapporten.

Centraal bedachte oplossingen ‘uitrollen’ in een buurt die daarin onvoldoende betrokken is, leidt tot apathie of zelfs weerstand. Bij onvoldoende lokaal eigenaarschap, draagvlak en organisatievermogen gebeurt er uiteindelijk niets, en komt een plan niet tot uitvoering.

Een andere aanpak is nodig. Een aanpak waarin deelnemen eenvoudig en leuk is.

Leg uit wát bereikt moet worden en waarom dat belangrijk is. Haal alle meningen, ambities en ideeën om het doel te bereiken naar boven. Laat zien voor welke ideeën binnen de gemeenschap energie aanwezig is. Organiseer die energie en ga samen aan de slag!


Voor wie is BuurtPeil?

BuurtPeil is voor iedereen die genoeg heeft van ‘het zoveelste dikke rapport dat niemand leest’ of ‘de volgende ontwikkelagenda waar nooit iets mee gebeurt’.

BuurtPeil is voor gemeenten die hun inwoners écht actief willen betrekken bij het opstellen van hun omgevingsvisie of hun plannen voor de warmtetransitie.

BuurtPeil is ook voor dorpsplatformen en wijkraden die hun dorpsontwikkelplan van 10 jaar geleden (nieuw) leven willen inblazen. Om er nu echt iets mee te gaan doen…


Hoe we dat doen: de aanpak

BuurtPeil maakt gebruik van een online platform, als onderdeel van een bredere aanpak, om alle ambities en ideeën uit de buurt te verzamelen. We brengen in kaart:

  1. Waar ‘staat’ de buurt nu volgens de bewoners? Wat gaat goed, en wat kan beter?
  2. Wat willen we bereiken? Achterhaal welke doelen belangrijk zijn voor de buurt;
  3. Wat gaan we doen? Laat de buurtbewoners hun eigen concrete ideeën delen;
  4. Bundel alle doelen en ideeën en laat zien welke voor de hele buurt belangrijk zijn;
  5. Laat bewoners deelnemen in het realiseren van hun idee. Organiseer de uitvoering!


Referentieproject: Samen Driel

Voor het Dorpsplatform Samen Driel is BuurtPeil geïmplementeerd als onderdeel van een bredere aanpak om een ontwikkelagenda voor het dorp op te stellen.

Neem vrijblijvend contact op voor een uitleg bij dit project en tijdelijk toegang tot het online platform, zoals ingericht voor deze opdrachtgever.

Over ons

BuurtPeil is een procesaanpak en online platform ontwikkeld door adviesbureau Factor 80/20.

Factor 80/20 ondersteunt bedrijven en instellingen met advies en projectleiding op het gebied van besluitvormingsprocessen.

Meer over ons

Neem contact op

[email protected]
+31 6 51540079

Copyright 2020 – Factor 80/20