Hoe maken we de warmtetransitie tastbaar voor de buurt?

Gemeente is regisseur warmtetransitie voor de gebouwde omgeving

Gemeenten willen uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. In dat jaar moet de gemeente evenveel duurzame energie opwekken als zij gebruikt. Dat betekent o.a. dat de gebouwde omgeving in de gemeente op een andere manier moet worden verwarmd. Dit bereiken ze niet van vandaag op morgen, maar stapsgewijs.

Transitievisie Warmte moet in 2021 gereed zijn

Vanuit de regisseursrol moeten gemeenten eind 2021 een Transitievisie Warmte opleveren. In de Transitievisie staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij wonen op wijkniveau. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak; het bevat een wijk-voor-wijkstappenplan dat alle partijen houvast geeft voor de planning. Bepaald is ook welke wijken als eerste in aanmerking komen om de overstap te maken naar ‘gasloos’ wonen en werken.

Samen met de inwoners een WUP opstellen

Gemeenten starten in díe wijken waar de oplossingen het meest duidelijk zijn. Als verdieping op de visie worden gedetailleerde uitvoeringsplannen op wijkniveau opgesteld. Het wijkuitvoeringsplan (WUP) wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk opgesteld. Om de warmtetransitie te laten slagen is het belangrijk dat alle partijen meedoen. Dat kan alleen als de belangen van alle partijen worden meegenomen.

Je kan de buurt in beweging krijgen door hun eigen ambities en ideeën op te halen

Gemeenten streven in het WUP dus naar een groot draagvlak voor de keuzes die ze maken. Dit vraagt om inzicht, transparantie en duidelijkheid over eigenaarschap. Aansluiten bij de wensen van inwoners betekent dat de gemeente kansrijke initiatieven vanuit de inwoners faciliteert. Dat begint met het verzamelen van alle ideeën, en aansluiting vinden bij een ‘voorhoede’ in de wijk die met verduurzaming aan de slag wil.

Voed het WUP met BuurtPeil

BuurtPeil is een aanpak om alle energie, ambities en ideeën voor de warmtetransitie uit een buurt naar boven te halen, en daarmee ‘bottom-up’ het WUP te voeden. BuurtPeil vindt en verbindt inwoners met ambities op het gebied van verduurzaming, zodat ze samen met de gemeente de transitie zichtbaar kunnen maken in de buurt. Hiermee wordt een fundament gelegd voor onmisbaar eigenaarschap en draagvlak voor de warmtetransitie in de buurt.

%d bloggers liken dit: