Waarom ‘bottom-up’ niet zonder ‘top-down’ kan.

Het zal niet verbazen dat ik helemaal vóór een ‘bottom-up’ benadering ben bij het inrichten van participatieprocessen voor inwoners. Ga niet ‘top-down’ voor de buurt bedenken wat ze nodig hebben, maar geef de inwoners maximaal de ruimte om met eigen ideeën te komen voor verbeteringen in hun directe leefomgeving. Zij wonen er, dus zij hebbenMeer lezen over “Waarom ‘bottom-up’ niet zonder ‘top-down’ kan.”

De buurt is ‘de achtertuin’ van de energietransitie

Samen de wereld redden is prima, maar waarom in mijn achtertuin? De energietransitie brengt het risico met zich mee dat we op buurtniveau steeds verzeild raken in discussies over technische oplossingen, zoals zonneparken en windmolens. Zonder een zorgvuldig opgebouwde gezamenlijke context met de buurt, zullen die oplossingen op de inwoners overkomen als opgelegde veranderingen. DatMeer lezen over “De buurt is ‘de achtertuin’ van de energietransitie”

Ik betaal toch contributie???

Inspiratie komt vaak uit onverwachte hoek. Laatst werd ik gewezen op deze animatie uit 2013 van de KNVB, genaamd Back-2-Basics. Het filmpje illustreert dat een sportvereniging lijkt op een buurt: al woont er niemand op het sportcomplex, verenigingen hebben vergelijkbare uitdagingen.  De uitdaging: de vereniging is geen bedrijf – hoe worden ‘klanten’ weer leden? HetMeer lezen over “Ik betaal toch contributie???”

Maak veranderingen simpel en concreet

Complexiteit werkt verlammend Als uitdagingen complex en overweldigend zijn, ziet vrijwel niemand meteen waar we moeten beginnen. Dat kan verlammend werken, zeker als het resultaat mede afhangt van de onzekere inspanning van anderen. Mensen willen vaak wel bijdragen aan het oplossen van een probleem, maar hoe dan? Als dat niet duidelijk wordt, dan verkleinen wijMeer lezen over “Maak veranderingen simpel en concreet”

Hoe maken we de warmtetransitie tastbaar voor de buurt?

Gemeente is regisseur warmtetransitie voor de gebouwde omgeving Gemeenten willen uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. In dat jaar moet de gemeente evenveel duurzame energie opwekken als zij gebruikt. Dat betekent o.a. dat de gebouwde omgeving in de gemeente op een andere manier moet worden verwarmd. Dit bereiken ze niet van vandaag op morgen, maar stapsgewijs.Meer lezen over “Hoe maken we de warmtetransitie tastbaar voor de buurt?”

Verbeter de wereld, begin bij de koplopers in de buurt

‘De buurt’ is het toneel is voor veel maatschappelijke veranderingen.  Oplossingen voor (mondiale) problemen, zoals de energietransitie, worden steeds vaker decentraal – op buurtniveau gezocht. Maar het betrekken van de bewoners blijkt voor veel gemeenten lastig. In deze tijd van lossere verbanden zijn de betrokkenheid en zelforganisatie binnen de buurt afgenomen. Aan de andere kant zijn bewonersMeer lezen over “Verbeter de wereld, begin bij de koplopers in de buurt”

BuurtPeil in de Keuzewijzer e-tools 2.0 van Movisie!

Maar welke tool past het best bij de doelstellingen van jouw gemeente?  Op allerlei plekken in het land worden zulke tools ontwikkeld en ingezet. Maar hoe werken ze en wat zijn de ervaringen? En welke tool past het beste bij de doelstellingen van jouw gemeente? Daarover gaat de webinar ‘Wegwijs in online participatietools’ op dinsdag 14 juli. TijdensMeer lezen over “BuurtPeil in de Keuzewijzer e-tools 2.0 van Movisie!”

Anderhalve meter overbruggen

COVID-19 vereist van iedereen dat we ons –in ieder geval voorlopig– aanpassen aan nieuwe, beperkende omstandigheden.  Wereldwijd worden we uitgedaagd na te denken over andere vormen van interactie, waarbij fysieke ontmoetingen voorlopig maar beperkt mogelijk zijn. Maar ironisch genoeg leidt deze verplichte fysieke afstand er óók toe dat sommige contacten in onze omgeving juist dichterMeer lezen over “Anderhalve meter overbruggen”