Ik betaal toch contributie???

Inspiratie komt vaak uit onverwachte hoek. Laatst werd ik gewezen op deze animatie uit 2013 van de KNVB, genaamd Back-2-Basics. Het filmpje illustreert dat een sportvereniging lijkt op een buurt: al woont er niemand op het sportcomplex, verenigingen hebben vergelijkbare uitdagingen. 

De uitdaging: de vereniging is geen bedrijf – hoe worden ‘klanten’ weer leden?

Het filmpje beschrijft de problematiek bij veel sportverenigingen: hoe kunnen we meer leden actief bij de club betrekken? Hoe zorgen we dat de vereniging weer ‘van ons allemaal’ wordt; een gemeenschap met een gezamenlijk doel, gedragen door actieve vrijwilligers?  Ook zeven jaar later is dit vraagstuk volgens mij nog even relevant. Veel sportclubs worden anno 2020 door hun leden gezien als een bedrijf waar ze klant van zijn, onder het motto “ik betaal toch contributie?”. Maar de vereniging is geen bedrijf. Zonder actieve leden krijg je ‘het werk’ binnen de vereniging niet gedaan. En misschien nog belangrijker: deze klant-/leveranciersrelatie ondergraaft een van de fundamenten van de vereniging; namelijk verenigen, mensen met elkaar verbinden.

Verhaal + Droom = Actie

Dus: hoe maken we van ‘klanten’ weer actieve leden? Nou, KNVB beschrijft in deze animatie drie concrete stappen. Ten eerste ga je op zoek naar ‘het verhaal’ van jouw vereniging: wat is ons karakter (DNA) als vereniging, waar onderscheiden we ons in, en wat gaat hier nooit veranderen? Daarna bepaal je in stap 2 met elkaar de droom voor de vereniging: als alles lukt, hoe ziet onze vereniging er dan uit? In de derde en laatste stap bepaal je ten slotte met elkaar de acties die je moet uitvoeren om van het huidige verhaal (stap 1) naar de droom (stap 2) te komen.

Vind aansluiting bij ‘waar de energie zit’.

Het risico van dromen is dat het blijft bij een lonkend, maar onbereikbaar toekomstperspectief. Dus hoe organiseer je voldoende energie, haalbare ideeën en ‘handjes’ om met de leden in een duurzame actiemodus te komen? KNVB wijst hier op het belang van het gezamenlijke proces. In dit proces geef je SAMEN het toekomstperspectief vorm, leg je nadruk op wat al goed gaat, en vind je aansluiting bij de mensen die willen bijdragen, die positief zijn. Meer holistisch geformuleerd is het KNVB-advies om je aan te sluiten bij ‘waar de energie zit’. Als je juist díe leden weet te activeren en organiseren, dan kun je door co-creatie samen de droom van de vereniging realiseren.

Een échte ontmoeting tussen leden is niet beperkt tot de kantine

De vraag is dus hoe je ‘de energie’ onder de leden vindt. KNVB benadrukt het belang van een open gesprek met verschillende perspectieven, waarin de deelnemers elkaar écht ontmoeten en samen op zoek gaan naar de kracht en de droom van de vereniging. Ontmoeten is dus cruciaal.

‘Echt ontmoeten’ lijkt hierbij als synoniem te worden gezien voor een gesprek aan de bar, of op z’n minst in de kantine. Dat beeld is volgens mij te beperkt. Ik wil geen afbreuk doen aan het belang van deze kantinegesprekken, zeker om toegang te krijgen tot het ‘informele circuit’ binnen de vereniging. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat een onlinegesprek hierop een waardevolle aanvulling kan zijn. Met een platform als ClubPeil wordt het mogelijk om letterlijk alle leden een stem te geven, met veel ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën. Via een online platform, als aanvulling op de kantinegesprekken, krijg je toegang tot nog meer ideeën die binnen de club aanwezig zijn. Bovendien bereik je leden die niet snel op de voorgrond treden, maar wel goede ideeën hebben.

De vereniging maak je samen. ClubPeil is een middel om op zoek te gaan naar de energie binnen de vereniging. Je verbindt leden met dezelfde ambities, zodat ze samen uitvoering kunnen geven aan hun eigen ideeën. Door samen te bouwen aan dat idee ontstaat meer eigenaarschap en meer verbondenheid binnen de vereniging. Zo kunnen we vanuit het huidige verhaal op weg naar de droom, en wordt de vereniging weer van ons allemaal.

%d bloggers liken dit: